Merknadar og innspel til forslag til kommuneplanen sin arealdel

Merknadar til arealplan.png - Klikk for stort bilete

 Frist for innsending av merknad/innspel til arealplanen var måndag 18.02.2019.

Innkomne merknader og innspel etter offentleg ettersyn av forslag til kommuneplanen sin arealdel finn du ved å følgje lenka under:

Gå til arkivsak 18/1272 - Kommuneplanen sin arealdel 2019-2031 - Første offentleg ettersyn


Sist endra 15.03.2019