Møte i kommunestyret 09.05.19 og politiske gruppemøter

Untitled-1.png - Klikk for stort bilete Det vert halde møte i Haram kommunestyre torsdag 9. mai 2019  kl. 15.15 i Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg, 2. etg. 

Saksliste

 • Godkjenning av kommunestyreprotokoll 14.03.2019
 • Høyringsuttale til MTA-plan og detaljplan for vindkraftanlegg på Haramsfjellet. 
 • Godkjenning av reguleringsplan på Eidsvikeidet gbn 73/134 mfl
 • Haramsøy skule - riving av symjehall og renovering. Oppfølgjing av k.sak 6/19
 • Utredning for å utvide barnehagetilbodet i Tennfjordområdet
 • Trafikktryggingstiltak - Fullfinansiering av prosjekt på Grytastranda og ved Haram vgs 
 • Årsmelding 2018 
 • Kommunerekneskapen 2018 
 • Ingebrigt Davik-huset KF – årsmelding
 • Ingebrigt Davik-huset KF – rekneskap 2018
 • Fleirbrukshall i Søvik - Godkjenning av avtalar 
 • Søvik fleirbrukshall - Søknad om kommunal lånegaranti 
 • 036/19 Barius og Kaktus DA - ny søknad om serverings- og skjenkeløyve. 
 • 037/19 Øyra Handel AS - søknad om serverings- og skjenkeløyve 
 • Tildeling av ekstra kulturmidlar 2019 - oppfølgjing 
 • Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS (SKSIKS) - endring av selskapsavtale
 • Utbygging av breiband i kommunane i nye Ålesund. Vedtak i kommunestyra 
 
Kommunestyremøtet  kan du også sjå direkte overført på kommunen si heimeside.
 
Møta er ope for publikum. I forkant av kommunestyremøtet (kl. 11.00) vert det halde møte i Haram formannskap og Fast utval for plansaker
 

 
Poltiske gruppemøte:
 • Haram Fremskrittsparti, styremøte kl. 18.00, gruppe/medlemsmøte kl. 19.00 onsdag 08.05 på Søvik skule
 • Haram Venstre, gruppemøte laurdag 04.05 på Vadset. Sakliste og klokkeslett kjem på www.haram.venstre.no
 • Haram Høgre, gruppemøte kl. 17.30 tysdag 07.05 på Kulturkafeen, Brattvåg 
 • Senterpartiet, gruppe-/medlemsmøte kl 19.00 måndag 06.05 på Hurla bygdestove
 • Haram Kristeleg Folkeparti, styre/gruppemøte kl. 18.15 tysdag 07.05 i Vikestrand og Søvik sine lokale, Søvik. 
 • Haram Arbeiderparti, gruppemøte kl. 18.30 måndag 06.05 på Brattvåg ungdomsskule
 • Miljøpartiet Dei  Grøne, gruppemøte kl. 18.00, måndag 06.05.19, kantina til Intentus, Søvika
 
Sist endra 03.05.2019