Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 22.05.2019
ill_valmedarbeidar_foto_tore_fjeld.jpg

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng valmedarbeidarar!

 
Nye Ålesund søker samfunnsengasjerte personar som ønsker å vere med i valgjennomføringa i Haram kommune. Vi ser etter medarbeidarar til sjølve valdagen 9. september og til førehandsstemmeperioden frå 12. august til 6. september. Tilbodet har gått ut til dei som har vore med før, men vi ønskjer også nye valmedarbeidarar.
 
Publisert 16.05.2019
Brattvåg vel

Kommunestyret har i budsjettet for 2019 avsatt kr 1.700.000 til samarbeidsprosjekt med frivillige knytt til tiltak på kommunale uteareal. 

No kan lag og organisasjonar som ynskjer å bidra med tiltak på kommunale areal (i hovudsak uteareal) søkje om midlar til samarbeidsprosjekt med kommunen. Laget/organisasjonen må vere registert i Brønnøysundregistrene. Søknadsfrist er 2. juni 2019.

Publisert 03.05.2019
Untitled-1.png

Det vert halde møte i Haram kommunestyre torsdag 9. mai 2019  kl. 15.15 i Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg, 2. etg. 

Publisert 01.05.2019
bålforbod april 19.jpg

 

Det har kome mykje regn dei siste dagane og på bakgrunn av dette og redusert skogbrannindeks, opphevar Ålesund brannvesen KF forbodet mot open eld frå torsdag 2. mai kl. 08.00.

Publisert 24.04.2019
ledige tomter.png

Haram kommune lyser ut 2 tomter på nytt.
I tabellen under finn du kva område og tomter som no er ledige igjen.

Tingingsfrist for begge tomtene er 20.05.2019
Ved fleire søkjarar på ei tomt innan fristen, vil 
kommunalt reglement for tomtekjøp bli fulgt.

Ved å trykkje på lenka (stadsnamnet) til dei ulike områda vil du få opp eit kartutsnitt som viser kvar tomtene er plasserte. Her vil du også kunne sjå eventuelle andre ledige tomter i same område.
 
For å finne søknadsskjema / sjå alle område med ledige kommunale tomter kan du følgje denne lenka