Nød- og vakttelefonar


110:  Brann og større ulykker

112:  Politi

113:  Medisinsk nødhjelp/ ambulanse 


  

► Medisinsk hjelp
>>> Trykk her for kontaktinformasjon til legevakt og legekontor 
 
► Akuttolk
Ved akutt behov for tolk, kan du kontakte tolketenesta heile døgnet på telefon 95 83 52 01

Akutte situasjonar kan oppstå til dømes ved sjukdom, ulykke og skade, brann, kontakt med politiet

>>> Trykk her for meir informasjon

    

► Teknisk vakt 
Dersom det utanom vanleg arbeidstid skulle oppstå problem som vedkjem det kommunale vass-/ kloakk-/ eller vegnettet eller andre kommunaltekniske forhold, kan de etter kl 15.00 ringe 481 03 868

 

► For barn og unge

>>> Alarmtelefonen for barn og unge -  116 111

>>> Mental Helse Hjelpetelefonen - 116 123

>>> Incesttelefonen - 800 57 000

>>> Kors på halsen - 800 333 21

>>> Krikens SOS –  24 40 00 40
 


>>> Les meir her

 

► Meld frå til barnevernet

>>> Meld frå til barnevernet som privatperson

>>> Meld frå til barnevernet som offentleg tilsett

>>> Meld frå til barnevernet - for barn og unge

 
►Kontakt krisesenteret - for barn, kvinner og menn 
Døgnope tilbod for barn, kvinner og menn som er eller har vore utsettfor vald.
Ta kontakt så vi kan hjelpe deg å bryte valden!

>>> Trykk her for kontaktinformasjon

    

► Hjelpemiddel - reparasjon
>>> Trykk her for kontaktinformasjon for reparasjon av hjelpemiddel
 
► Påkjørsel av dyr
>>> Les meir om kva du skal gjere ved påkjørsel av dyr her
 
► Vakttelefon - heimebasert omsorg
>>> Kontor Brattvåg Tlf 918 43 429 (dag) / 414 56 841 (kveld)                    
>>> Kontor Vatne Tlf 905 07 048