Driftsmelding

 

 
Ikon som syner ein varseltrekant. Skal symbolisere uønska hendingar

PROBLEM MED VASSFORSYNING

Det er problem ved vassforsyninga på Lepsøy og Austnes. 

Det blir arbeidd med saka.