No kan du sende inn målarstand på vassmålar elektronisk

Har du vassmålar?
For å kunne berekne årsgebyret ditt for vatn og avløp ber vi deg om å lese av vassmålaren din.

Korleis skal eg sende inn avlesinga?
Du kan sende inn avlesinga elektronisk i lenka under. 
 
For å kunne sende inn avlesinga treng du å vite:
  • Gards- og bruksnummer
  • Målarnummer
  • Vassmålarpunkt
  • Målarstand
Du får tilsendt eit kort for målaravlesing i posten. 
Her vil du finne informasjonen du treng til å sende inn avlesinga.

Trykk her for å sende inn avlesing på vassmålar
 
Kva er fristen for å innsending?
Innsendingsfristen er 11. januar 2019
 
Sist endra 14.12.2018

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post