Brøyting - Riks- og fylkesveg

Statens vegvesen har ansvaret for brøyting og anna vedlikehald av riks- og fylkesvegar. Sjølve brøytejobben vert utført av private entreprenørar. Dei skal sørge for å halde vegane framkommelege for biler som er normalt utstyrt for vinterføre.

 Vinterdrift av riks- og fylkesvegar

  • Vegane skal generelt vere framkommelege for køyretøy som er normalt utrusta for vinterkøyring
  • Hovedvegane har høgst prioritet
  • Kravet til tilstanden på vegen er avtalt i kontrakter mellom Statens vegvesen og utførande entreprenør

Trykk her for å melde inn behov for brøyting på riks- og fylkesvegar

Sist endra 31.08.2016