Parkeringskort for rørslehemma

 

Kvar kan eg bruke parkeringskortet?

Du kan bruke kortet på

  • parkeringsplassar som er reservert for rørslehemma

  • offentlege parkeringsplassar som krev avgift utan å betale avgift og utover tidsavgrensning

Krav til søkjar:

For å søkje om parkeringskort for rørslehemma må du oppfylle følgjande krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikkje kan gå eller har store vanskar med å gå over lengre avstandar.

  • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bustad, arbeid, legebesøk og andre aktivitetar.

Slik søkjer du om parkeringkort for rørslehemma:

Du må fylle ut søknadsskjema og legen din må fylle ut legeerklæring.


Skjema skal leverast eller sendast til: 
Haram kommune
Strandgata 40, 6270 Brattvåg
 

Kor lang tid tek det?

Normalt vil servicetorget sende deg eit svar innan 2 veker. Servicetorget kan òg gje hjelp og rettleiing til utfylling.

Pris

Tenesta er gratis.

Sist endra 30.09.2019

Kontaktpersonar

Nina Nordang

Servicetorgmedarbeidar
Telefon : 902 96 086
E-post : Send e-post