Gatelys

Haram kommune har avtale med Nordvest Nett AS når det gjeld vedlikehald av gatelys. Mørklagde  og defekte gatelys skal varslast til Nordvest Nett . Innmeldte feil vert retta av kontraktør fortløpande . 

Kva gatelys blir utbetra først?
Prioriteringar av utbetringar skjer ut i frå omfanget på feilen, trafikksikkerheit, skuleveg, utskiftingsprogram av armaturar frå HQL til LED.

Sist endra 10.11.2016