Utvida skjenkeområde for ei enkelt anledning

Utvida skjenkeløyve for ei enkeltanledning kan bli gitt til alle typar arrangement ved ein stad som allereie har alminneleg skjenkeløyve. Skjenkeløyvet for ei enkeltanledning kan utvidast til å gjelde eit tilleggslokale eller eit utandørsareal.

Korleis søkje?

Du må søkje seinast 14 dagar før arrangementet. Elektronisk søknadsskjema finn du øvst i artikkelen.

Sist endra 04.11.2016

Kontaktpersonar

Elin Moen

Leiar for forvaltning / politisk sekretær
Telefon : 958 26 272
E-post : Send e-post