Produksjonstilskot i jordbruket

Formål

Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Kriterium

Produksjonstilskott kan du få om landbruksføretaket er registrert i einingsregisteret, og du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

Korleis søkje?

>>> Rettleiing om korleis du søkjer elektronisk

>>> Søk elentronisk via landbruksdirektoratet

 

Søknadsfrist

Frå 2017 vil det kome nytt søknadssystem og nye søknadsfristar for produksjonstilskot.
For meir informasjon kan du følgje denne lenkja tilLandbruksdirektoratet sine nettsider. 

Sist endra 29.09.2016

Kontaktpersonar

Sissel Flagestad

Landbruksrådgjevar
Telefon : 948 37 163
E-post : Send e-post