Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Korleis søkje?

Søknad om tilskot skal sendast til Haram kommune innan 31.mars kvart år.

Trykk her for å gå til søknadsskjema - Landsbruksdirektoratet

Søknaden skal innehalde følgjande:
  • Søknadsskjema
  • Grøfteplan med kart
  • Kartfesting og omtale av miljøkvalitetar i det aktuelle området
Sist endra 29.09.2016

Kontaktpersonar

John-Ole Aarsæther

Landbruksrådgjevar
Telefon : 977 59 665
E-post : Send e-post