Bu- og driveplikt

Kommunane er tildelt mynde til å gjere endeleg vedtak i delings- og omdisponeringssaker etter jordlova, konsesjonslova og bu- og driveplikt etter odels- og konsesjonslova.

Mynde kan vere delegert eller lagt til eit politisk organ. Nærare informasjon om lovverket finn ein på Lovdata sine heimesider.

For meir informasjon om bu- og driveplikt, sjå Landbruksdirektoratet sine heimesider:

Landbruksdirektoratet: DRIVEPLIKT

Landbruksdirektoratet: BUPLIKT

Sist endra 30.08.2016

Kontaktpersonar

Kårstein Haram

Landbruksrådgjevar
Telefon : 993 11 234
E-post : Send e-post