Morotur.no

Morrotur.jpg

På morotur.no finn du tips om fine turar i heile fylket vårt. Oversikta gjeld fotturar, turar på ski, sykkel eller i kajakk.

Turane som ligg inne på Morotur si nettside og i appen blir registrert rundt om i kommunane i Møre og Romsdal.

 

 
Folkehelsekoordinator  Ida Vollan Wisth fungerer som morotur-redaktør i Haram. Det at vi i kommunen har fått ein eigen redaktør, vil gjere det enklare å redigere moroturomtalane som ligg ute på fylkeskommunen si side slik at dei alltid er oppdaterte.

Det er ope for at innbyggjarane i Haram kan ta kontakt med redaktøren om det er noko som bør redigerast inne på turomtalane, som til dømes turlengde, vanskegrad, veiskildring m.m..


Ta kontakt her:

Ida Kristine Vollan Wisth
ida.kristine.vollan.wisth@haram.kommune.no
70 20 74 60
 

 

Sist endra 16.12.2016