Offentleg tannhelse

Gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom (0-18 år), psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar. Det vert også gitt tilbod om undersøking og tannbehandling for personar i rusomsorg.
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i alle kommunar i Møre og Romsdal.
I Haram kommune har vi offentlege tannklinikk på Vatne.

Kontaktinformasjon

► Distriktstannklinikken Vatne
Adresse:  Trolldalssletta 2, 6264 Tennfjord                                                      
Telefon: 71 28 48 90Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal fylkeskommune syter for gratis tannhelsetenester til alle under 20 år. 

 
Sist endra 27.09.2019