Legevakt og naudnummer

 Ved behov for akutt MEDISINSK NAUDHJELP: RING 113
>>> Akuttmottaket ved Ålesund sjukehus (AMK), heile døgnet

  

 Ved behov for medisinsk hjelp i kontortida
>>> Trykk her for å ta kontakt med ditt legekontor/fastlege
 
 Ved behov for medisinsk hjelp utanom kontortid (legevakt)
 Opningstid   15:00 - 08:00 alle kvardagar/døgnvakt frå fredag kl 15:00 - måndag 08:00
 Telefon 116117
 Besøksadresse 

Åsesvingen 16
6017 Ålesund

Kart
Interkommunal legevakt - Ålesund

Bygget ligg på vestsida av Ålesund sjukehus

Sist endra 21.03.2017