Kommuneoverlege og smittevernlege

I kvar kommune skal det vere ein lege som er medisinskfagleg rådgivar. I Haram er kommuneoverlegen også smittevernlege og ansvarleg for miljøretta helsevern.

Kommuneoverlegen har samfunnsmedisinske arbeidsoppgåver:

  • Kvalitetssikring av helsetenesta
  • Helseovervaking
  • Førebyggande arbeid
  • Helseopplysning
  • Miljøretta helsevern 
  • Helsemessig beredskap
  • Sosialmedisinsk arbeid
  • Folkehelse
  • Smittevern

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post

Ove Økland

Kommuneoverlege/Smittevernlege
E-post : Send e-post