Hjelpemiddel - reparasjon

 
► Reparasjon av hjelpemiddel
Ring sevicetorget i Haram kommune
Telefon: 70 20 75 00 
Kontortid: 08:00 - 15:30

Ved akutt behov for reparasjon  - sjå under
 
► Akutt reparasjon av hjelpemiddel
Ved behov for akutt reparasjon, kontakt NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal. Dei gir tilbod om akutt reparasjon i dei tilfella der brukar ikkje kan fungere eller det fører til urimeleg store konsekvensar å vere utan hjelpemiddelet.
Ordninga har som mål å finne ei løysing innan 24 timar for allminnelege hjelpemiddel.

 

Sist endra 14.12.2016