Hjelpemiddel

Tekniske hjelpemiddel

Ergoterapeut og hjelpemiddelansvarleg Synnøve Olsen har hovudansvar for samordninga av den lokale formidlinga av tekniske hjelpemiddel i Haram kommune.
 
Telefon: 70 20 76 64 / 99 26 45 41 (mån-fre 08.00 - 15.30)
 
Langtidsbehov
Ved varig funksjonsnedsetting (over 2 år) og behov for hjelpemiddel må det søkjast til NAV Hjelpemiddelsentral om å få låne hjelpemiddel
Kontakt:  ergoterapeut eller servicetorget 70 20 75 00
 
Korttidsbehov
Ved nedsett funksjonsevne (under 2 år) og behov for kortvarig lån av hjelpemiddel, kan du låne mellom anna rollator, krykker og toalett- og baderomshjelpemiddel frå korttidslageret i kommuna.

Det er lånetakar sitt ansvar å ta vare på hjelpemiddelet og sørge for at det blir levert tilbake når avtalt.
Kontakt: servicetorget 70 20 75 00
 
Syn- og høyrelshjelpemiddel
Ved behov for syn- og hørselshjelpemiddel, 
kontakt servicetorget 70 20 75 00
 
Døve og døvblinde
Ved akutte situasjonar som til dømes sjukdom eller brann, kan du få kontakt med døvetolk frå Hjelpemiddelsentralen når som helst på døgnet per telefon / sms.
>>> Gå til NAV Hjelpemiddelsentral sin kontaktinformasjon for døvetolking 
.
Sist endra 28.04.2017

Kontaktpersonar

Servicetorget hjelper deg gjerne

Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post

Synnøve Olsen

Kommuneergoterapeut
Telefon : 992 64 541
E-post : Send e-post