Oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterane grense

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing. 

Den som utfører oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og utføre forretninga i samsvar med god landmålarskikk.

Korleis bestille oppmålingsforretning?

Her kan du fylle ut skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 137 kB)

Sakshandsamingstid

Sakshandsamingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 veker.
 

Pris

Her finn du gjeldande gebyrregulativ etter matrikkellova (PDF, 443 kB)

 
Sist endra 05.01.2018

Kontaktpersonar

Sindre Sæter

Oppmåling
Telefon : 948 83 022
E-post : Send e-post