Bålbrenning

Dersom du skal tenne opp eld utandørs, t.d. jonsokbål eller bråtebrenning, skal det sendast melding til brannvesenet om dette. Meldingsskjemaet er ingen søknad, men ei melding til brannvesenet om kven som er ansvarleg for bålet og kvar bålet skal tennast. 
 
I perioden 15. april til 15. september er det eit generelt forbod mot å tenne opp eld i, eller i nærleiken av skog og mark utan særskilt løyve.
 
 
Sist endra 06.07.2017

Kontaktpersonar

Nils Kristen Skaar

Brannmeister
Telefon : 915 12 224
E-post : Send e-post