Brann

Mynde og handsaming  av enkelte saker knytt til brann  er mellombels  delegert til Ålesund Brannvesen.

Om du er usikker på kvar og til kven du skal vende deg om di sak kan du kontakte brannmeisteren i Haram, som kan rettleie deg vidare.

Gå til Ålesund Brannvesen sine heimesider

 

Ved akutt BRANNMELDING: RING :110

Brannvakt / teknisk vakt i Haram, utanom kontortid: 481 03 868

 

 

Sist endra 03.01.2017

Kontaktpersonar

Nils Kristen Skaar

Brannmeister
Telefon : 915 12 224
E-post : Send e-post