PMTO-rådgjeving (barn frå 3-12 år)

PMTO-rådgjeving er eit korttidsorientert rådgjevingstilbod til foreldre / føresette der barnet har mindre eller moderate vanskar med å samarbeide med foreldra.

Gjennom 3-5 rådgjevingsmøte ønskjer ein å motivere og lære foreldre til å ta i bruk alternative foreldreferdigheiter som kan snu ei begynnande skeivutvikling hos barnet. 

Rådgjevinga byggjer på metoden Parent Management Training Oregon (PMTO).
 
Sist endra 17.11.2016

Kontaktpersonar

Laila Grytten

Telefon : 482 13 266
E-post : Send e-post