ICDP (barn frå 0-18 år)

Kva er ICDP?

ICDP står for International Child Development Program, og er eit enkelt og helsefremjande program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Målsettinga er også å styrke foreldre sin omsorgskompetanse.
Grunntanken er at den mest verknadsfulle strategien er å støtte og bevisstgjere omsorgspersonane på viktigheita av godt samspel med barnet sitt for å sikre ei sunn, kjenslemessig og mental utvikling. Metoden byggjer på 8 tema for godt samspel.

 
Sist endra 17.11.2016

Kontaktpersonar

Laila Grytten

Telefon : 482 13 266
E-post : Send e-post